Välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandparken 1
Adress: Husarviksgatan 16, 115 47 Stockholm

Kontakt styrelse: brfstrandparken1@gmail.com.

Fakturering till :
Brf Strandparken
Fack 55897896
R855
106 37 Stockholm

Felanmälan Driftia
Telefon: 08-744 44 33
Vardagar kl. 8:00-16:00
E-post: info@driftia.se
Hemsida: www.driftia.se
 

Vid akuta fel kontakta fastighetsjouren, 08-744 09 50

Serviceavtal
Bredband och tele: Ownit, 08 - 525 07 300 eller via web.

Ekonomisk förvaltning (månadsavgift etc): Fastum, 018-56 32 40 eller via e-post.

Parkering garage: Aimo park, 0771-96 90 06 eller via e-post.

Nycklar och tag: vänligen kontakta styrelsen.

Sopnedkast (sopsug)
Sopnedkast som är fulla töms Kl. 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 och 20.00. De kan tömmas efter behov om det är tillräckligt många nedkast i området som är fulla. Därför behöver det nödvändigtvis inte vara något tekniskt fel ifall de är fulla. Om felanmälan görs till Envac och det visar sig att det inte är något fel debiteras föreningen en avgift för utryckningen, det är därför viktigt att vi inte felanmäler i onödan. Vi ber er därför skicka ett meddelande till brfstrandparken1@gmail.com ifall ni misstänker att det har uppstått ett fel.

Avfall
I miljörummet har vi kärl för pappersförpackningar, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas. Vänligen platta till pappersförpackningar och kartonger så kärlen kan rymma mer. Hushållssopor, plastförpackningar och tidningar hanteras av sopsugen i separata nedkast.

Vi har inga kärl för grovsopor, batterier, lampor, lysrör eller annat farligt avfall.
Föreningens medlemmar uppmanas att lämna grovsopor och farligt avfall till en återvinningscentral eller i den vita miljöstationen på Bobergsgatan.
För mer information se Stockholm Vatten och Avfalls hemsida.